Et konsept utarbeidet av radiologene
Tor Ole Kjellevand og Knut Korsbrekke.

Søk
Tilbakemelding

Har du funnet noe som ikke stemmer, ikke virker eller noe annet som du tror kan forbedres?

(OBS: Kan kun brukes ved tilbakemeldinger som gjelder denne nettsiden)

Gi oss en tilbakemelding.

Besøk våre nettsider

Thyroidea

NB: Ved hypothyroidisme og thyrotoxicose har billeddiagnostikk liten betydning.

Røntgen

  • Ingen indikasjon

 

 

 

 

Ultralyd

 

 

 

CT

 

 NB: Ved thyrotoxicose, Graves sykdom og multinodulært struma skal det utvises forsiktighet ved bruk av jodholdig kontrast. 

NB: Ved mistanke på thyroideacancer skal det ikke gis jodholdig kontrast da eventuell behandling med radioaktivt jod ikke er effektivt før 2 mnd. senere.

 

MR

  • Ingen indikasjon som primærundersøkelse