Et konsept utarbeidet av radiologene
Tor Ole Kjellevand og Knut Korsbrekke.

Søk
Tilbakemelding

Har du funnet noe som ikke stemmer, ikke virker eller noe annet som du tror kan forbedres?

(OBS: Kan kun brukes ved tilbakemeldinger som gjelder denne nettsiden)

Gi oss en tilbakemelding.

Besøk våre nettsider

Nyrer/urinveier

 

Røntgen (urografi)

Brukes på spesielle indikasjoner.

NB: Røntgen erstattes mer og mer av CT

 

Ultralyd

NB: Pasienten bør henvises til cystoscopi ved stor mistanke på blæretumor

 

CT uten kontrast

  • Stensykdom, lokalisere konkrementer og vurdere eventuelt avløpshinder

 

CT med kontrast (CT urografi)

 

MR

  • Nyrearteriestenose, i kombinasjon med MR angiografi av nyrearterier. Foretrekkes hos yngre pasienter p.g.a. strålehygiene.