Et konsept utarbeidet av radiologene
Tor Ole Kjellevand og Knut Korsbrekke.

Søk
Tilbakemelding

Har du funnet noe som ikke stemmer, ikke virker eller noe annet som du tror kan forbedres?

(OBS: Kan kun brukes ved tilbakemeldinger som gjelder denne nettsiden)

Gi oss en tilbakemelding.

Besøk våre nettsider

Kjeveledd

 

Røntgen

  • For å vurdere mobilitet i kjeveleddet.  

 

Røntgen kjeveledd erstattes mer og mer av CT og MR.CT

 

 

 

 

MR