Et konsept utarbeidet av radiologene
Tor Ole Kjellevand og Knut Korsbrekke.

Søk
Tilbakemelding

Har du funnet noe som ikke stemmer, ikke virker eller noe annet som du tror kan forbedres?

(OBS: Kan kun brukes ved tilbakemeldinger som gjelder denne nettsiden)

Gi oss en tilbakemelding.

Besøk våre nettsider

Generell undersøkelse av abdomen og pelvis

 

Røntgen

 

 

Ultralyd

 

 

CT (med per oral og i.v. kontrast)

                                                NB: Ved symptomer fra colon bør det utføres CT colonografi

 

MR

  • Ved usikre funn på CT hvor nærmere klarlegging er nødvendig, for eksempel ved tumorutredning