Slik bruker du RadGuide

 

RadGuide er ment å være en hjelp i en travel hverdag for deg som henviser til radiologiske undersøkelser.

Vi har tatt utgangspunkt i de vanligste henvisningsgrunnene og forsøkt å gjøre RadGuide så enkel å bruke som mulig. Du er bare 2 klikk fra den informasjonen du trenger! Fra forsiden vil du ved hjelp at et klikk komme til det aktuelle organsystem, og derfra er det et klikk til det aktuelle organ som skal undersøkes. På de fleste diagnosene er det lagt inn en hyperkobling til nettstedet ”e-medicine” hvor man kan lese om den aktuelle diagnosen. Med ett ekstra klikk er RadGuide også et medisinsk oppslagsverk. På høyre side er det en søkefunksjon som gjør at du lett kan søke på diagnose og finne frem til hva du bør henvise til. 

RadGuide er på ingen måte uttømmende. Den kan ikke erstatte ditt kliniske skjønn, men vi tror at den kan hjelpe til med at pasientene hurtigere blir henvist til riktig undersøkelse.

Vi har av og til valgt å bruke symptom som utgangspunkt for henvisningsguiden. Andre ganger har vi valgt tentativ diagnose. Dette fordi vi tror at du bruker begge deler i dine overveielser.

En slik guide vil naturlig nok være gjenstand for skjønn. RadGuide er bygget på våre anbefalinger, men vi er inneforstått med at andre kan ha divergerende oppfatninger. Vi har tatt hensyn til diagnostisk verdi på undersøkelsen, eventuell stråledose og de kostnader undersøkelsen har for samfunnet. Våre anbefalinger bygger på en avveining av disse faktorene.

Når vi har listet en undersøkelse for en viss indikasjon betyr selvfølgelig ikke dette at pasienten skal henvises til denne undersøkelsen. Det betyr at pasienten kan henvises. Igjen, ditt skjønn er det avgjørende.

Når det gjelder språket har vi vært konservative. Vi bruker for eksempel ”thorax” og ikke ”toraks”. Vi bruker en del latinske ord og uttrykk, for vi tror det fremdeles er dette som er mest brukt blant henviserne.

Til slutt:
Er du i tvil, så ikke være redd for å henvise til ”feil” type undersøkelse. Indikasjonsstilling og optimalt ressursbruk vurderes fortløpende hos oss når det gjelder alle typer henvisninger slik at den mest hensiktsmessige undersøkelse vil bli valgt.

Skulle du ha kommentarer, forslag til korrigeringer eller ønske om tillegg i guiden er det bare å ta kontakt med oss.

 

Vi håper at du får nytte av vår RadGuide. 

 

MVH

 

Tor Ole Kjellevand

Medisinsk sjef, Unilabs Norge

 

Knut Korsbrekke

Radiolog, Unilabs Bergen